svetiste majke bozje u fatimi

Izvor: Matej Matkovic

Blažena Djevica Marija

Gospa Fatimska

Fatimska Gospa u katoličkoj tradiciji

Fatimska Gospa je ime koje katoličani koriste za Blaženu Djevicu Mariju. Crkva je službeno priznala ukazanja Marije u portugalskom gradu Fatimi 1917. godine.

Prethodna ukazanja: Anđeo Portugala

Prije Marijinih ukazanja, troje djece iz sela Aljustres pored Fatime doživjelo je tri ukazanja Anđela Portugala, poznatog i kao Anđel Mira, u 1916. godini. Anđeo ih je podučavao molitvama i žrtvovanju u naknadu za grijehe svijeta.

Ukazanja Gospe Fatimske

Gospa se ukazivala iznad malog hrasta crnike, a komunikacija je bila moguća preko Lucije, jednog od troje djece. Ukazanja su se dogodila svakog 13. dana u mjesecu, od svibnja do listopada 1917. godine.

Prva dva ukazanja i obveze vjernika

U prva dva ukazanja, Gospa je izrazila želju da se vjernici mole za mir, pokoru, i obraćenje grešnika. Osim toga, istaknula je važnost pobožnosti prema Njenom Prečistom Srcu.

Treće ukazanje i fatimske tajne

U trećem ukazanju, Gospa je otkrila trodijelnu fatimsku tajnu. Tajna uključuje viziju pakla, objavu kazne i načina za njen izbjegaj, i prijetnju progonom Crkve. Također, Gospa je predvidjela II. svjetski rat, širenje komunizma, i naglasila potrebu za posvetom Rusije Njenom Prečistom Srcu.

Posljednja tri ukazanja: značaj molitve i žrtve

U posljednja tri ukazanja, Gospa je naglasila značaj molitve i žrtve za spas duša. Također, ponovno je istaknula važnost pobožnosti prema Njenom Prečistom Srcu i molitve svete krunice.

Čudo Sunca i naknadna ukazanja

Posljednje, šesto ukazanje poznato je po Čudu Sunca, koje je između 50.000 i 70.000 ljudi svjedočilo. Osim toga, zabilježena su i naknadna ukazanja, izvan Fatime, sestri Luciji dos Santos.