Svetište Gospe Osječke na Tvrđi u Osijeku
Gospa Osječka – Čuvarica Grada

Svetište Gospe Osječke na Tvrđi u Osijeku

Dolazak Gospine Slike u Osijek

Naša regija se može ponositi brojnim svetištima, no posebno je zanimljivo svetište u osječkoj Tvrđi. Gospa se ovdje štuje već tri stoljeća kao Gospa Osječka, premda to nije njezino pravo ime. Prije dolaska u Osijek 1703. godine, slika je bila poznata kao Gospa Judska, prema mjestu Mariagyud (hrvatski: Jud) u Mađarskoj. Iako je dolazak u Osijek bio privremen, njezino se štovanje ovdje udomaćilo, pa se od 1758. godine poznaje kao Gospa Osječka.

Povijest Gospina Kipa
Kip Gospe Osječke ima burnu povijest. Izrađen 1425. godine, u Štajerskoj, na narudžbu franjevaca iz Koprivnice, kip je bio smješten na glavni oltar njihove crkve. Kada su 16. stoljeća franjevci zbog turske opasnosti morali napustiti grad, ponijeli su ovaj dragocjeni kip sa sobom.

Sredinom XVII stoljeća, franjevci su se vratili u Koprivnicu, sagradili novu crkvu, a kip Marije izlagali na štovanje vjernicima za vrijeme Gospinih blagdana.

Putovanje kipa i dolazak u Osijek

Kad je turska sila opustošila Hrvatsku i Ugarsku, i franjevački samostan u Siklosu je bio razoren, a kip Gospe iz crkve u Mariagyudu nestao. Nakon povlačenja Turaka, započela je obnova. Crkva u Judu obnovljena je, no bez Gospina lika.

Nakon što je o. Elzear Pavić 1689. godine pronašao kip na tavanu samostana u Koprivnici, prenio ga je u Jud, gdje je ostao do 1703. godine. Tada je zbog Rakoczyjeve bune, koja je donijela uništavanje crkava i svetih kipova, kip prebačen u siklosku crkvu, a potom 1703. godine poslan na čuvanje u Osijek.

Kip ostaje u Osijeku

Unatoč planiranoj privremenosti, kip je ostao u Osijeku. Osječki franjevci i građani suprotstavili su se povratku kipa u Jud, uz podršku gradskih i crkvenih vlasti. Nakon obrata na cara u Beču i konzultacija s biskupom Đakovačkim, odluka je bila donesena. Konačna presuda Rimske kurije bila je u korist osječkih franjevaca, te je tako kip Majke Božje Judske-Osječke ostao u franjevačkoj crkvi u Osijeku do danas.